UX designér: Co to je? — Co dělá a čemu se věnuje?

UX designér

Kdo je UX designér a co dělá?

UX designér je odborník na uživatelskou zkušenost (UX = user experience). Jeho práce je návrh řešení, které vede ke zlepšení produktu nebo služby.

Cílem je navrhnout produkt, který se snadno používá, je přívětivýintuitivní. Jinými slovy to znamená, že by uživatelé produktu měli být schopní dosáhnout svých cílů snadno a bez zbytečného stresu.

Pojem UX designér se v digitální sféře používá pro člověka, který navrhuje přívětivá uživatelská rozhraní. Například:

 • Weby,
 • aplikace,
 • e-shopy,
 • jiné digitální produkty.

UX designér je důležitou součástí týmu

Úkolem UXáka je porozumět reálným problémůmpotřebám uživatelů. Analyzuje jejich chování. Na základě toho pak v cyklech navrhuje, testujezlepšuje samotné uživatelské rozhraní a jeho funkcionality. Od uživatelů průběžně získává zpětnou vazbu. Svoji práci neodhaduje, ale podkládá daty.

Aby UX designér dosáhl co nejlepšího výsledku, často spolupracuje s:

 • vývojáři,
 • UI designéry,
 • grafickými designéry,
 • copywritery,
 • produktovými manažery,
 • marketingovými specialisty,
 • dalšími členy týmu.

S těmito lidmi je v těsném kontaktu a společně hledají soulad a kompromis mezi:

 • uživatelskými potřebami,
 • obchodními cíli,
 • technickými možnostmi.
UX designér navrhuje řešení pro weby, aplikace, e-shopy nebo jiné digitální produkty.

Význam UX designéra

Význam UX designéra spočívá v tom, že pomáhá vytvářet weby a aplikace, které jsou pro uživatele radost používat. UX designér:

 1. Zlepšuje spokojenost uživatelů: UX designér klade důraz na uživatelskou zkušenost. Vytváří produkty, které splňují potřeby a očekávání uživatelů.
 2. Zvyšuje produktivitu uživatelů: Dobře navržené uživatelské rozhraní zjednodušuje zacházení uživatelů s produktem. To napomáhá jejich vyšší efektivitě a produktivitě při používání.
 3. Snižuje náklady na zákaznickou podporu: Intuitivní a pochopitelné UI s dobrým UX snižuje učící křivku uživatelů a sráží náklady na zákaznickou podporu.
 4. Přivádí a udržuje zákazníky: Produkty s vynikající uživatelskou zkušeností mají pozitivní vliv na získávání loajálních zákazníků. Zlepšují pověst značky a postavení na trhu.
 5. Inovuje: UX designér je často zapojen do procesu inovace. Odhaluje potřeby uživatelů a navrhuje nové funkce a způsoby, jak zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost.

Co je náplní práce UX designéra?

Role UX designéra jsou pestré. Dají rozdělit do několika klíčových oblastí. Co UX designér tvoří a čemu se věnuje?

 1. Uživatelský výzkum: UX designér provádí výzkum a analýzu uživatelských potřeb nebo konkurence. Odhaluje problémy a překážky. Sleduje chování, sbírá data a získané informace zpracovává.
 2. Návrh uživatelského rozhraní (UI): UX designér může vytvářet wireframy, prototypy a grafické výstupy, které definují strukturu a vzhled UI. Finální grafický návrh připravuje buď sám nebo jej přenechává UI designérovi.
 3. Interakční design: UX designér navrhuje interakce a průchod uživatele. Určujte, co, kde a jak se zobrazí. To zahrnuje i animace, přechody, kroky formulářů a podobně. Tyto činnosti zvládá sám nebo přivolává na pomoc interakčního či motion designéra.
 4. Testování a iterace: Provádí uživatelské testy prototypů a finálních produktů. Sbírá zpětnou vazbu uživatelů. Získané informace pak používá k vylepšování produktu.
 5. Dokumentace a prezentace: UX designér své výsledky dokumentuje. Týmu a dalším zúčastněným stranám prezentuje své návrhy a doporučení. Vysvětluje designová rozhodnutí a předkládá výsledky z výzkumů a testování.
 6. Spolupráce v týmu: Komunikace a spolupráce se všemi členu týmu je důležitá. Zajišťuje, aby všichni pochopili důležitost UX procesů v budování produktu a značky a společně dosahovali obchodních cílů.
 7. Strategické plánování: Pomáhá definovat dlouhodobou strategii pro UX. Identifikuje příležitosti zlepšení produktů na základě potřeb uživatelů a cílů. Přináší nápady a nastiňuje nová řešení.
 8. Školení a předávání směru: Školí a vzdělává tým o UX principech a metodikách. Tým pak dokáže lépe porozumět uživatelským potřebám a jít jim společně naproti.

Role UX designéra se prolínají

UX designér by měl mít přehled a přesah do více oblastí. Jeho práce se ubírá více směry. Pracovní náplň a role se prolínají, a to vždy podle potřeb týmu.

Dobrý UX designér by měl umět kombinovat:

 • Analytických schopnosti,
 • kreativitu,
 • technické chápání,
 • schopnost spolupracovat s ostatními členy týmu.

Jak se stát UX designérem?

Abyste se stali UX designérem, musíte se vzdělávat. Postupně musíte začít získávat dovednosti a zkušenosti z nejen samotného designu, ale i obchodu, marketingu, technologií, apod.

Chcete se věnovat výzkumu a testování (spíše UX) nebo raději „kreslit“ uživatelská rozhraní (spíše UI)?

Ujasněte si, jak moc se chcete věnovat UX a jak moc UI.

Někdo dělá obojí, někdo se věnuje pouze jedné činnosti. Někdo preferuje oba směry a klade důraz na jeden z nich. Proto se setkáte s názvy pracovních pozic UI/UX designér nebo UX/UI designér.

Jak vstoupit do oboru UX designu?

 1. Vzdělávejte se a získávejte znalosti: Začněte s porozuměním základních principů UX designu. Existuje mnoho online kurzů, knih a zdrojů, které vám poskytnou základní povědomí o designu a jeho metodikách. Někomu se vyplatí UX designový kurz a někdo preferuje třeba knížky.
 2. Studium UX designu: Zvažte možnost absolvování formálního vzdělání. U nás tento obor vzkvétá a začíná se vyučovat na vysokých školách.
 3. Praxe a portfolio: Začněte budovat své portfolio. Zapojte se do projektů, dobrovolnické práce nebo praxe v oblasti UX designu. Praktická zkušenost a dobré portfolio jsou klíčové pro získání zaměstnání.
 4. Zlepšujte vaše dovednosti: Pokračujte ve zlepšování svých dovedností v oblastech jako jsou tvorba drátěných modelů, prototypování, uživatelský výzkum nebo interakční design. Učte se pracovat s uznávanými softwarovými nástroji (např. Figma).
 5. Zapojte se do komunity: Připojte se k UX designérským komunitám, účastněte se meetupů, konferencí a online diskuzí. To vám pomůže vybudovat síť kontaktů a naučíte se něco nového od ostatních profesionálů. Získáte informace o aktuálních trendech a postupech v oboru.
 6. Hledejte pracovní příležitost: Sestavte si své CV a portfolio a začněte hledat pracovní příležitosti v oblasti UX designu. Můžete hledat zaměstnání jako juniorní UX designér či stážista. A nebo klidně začněte pracovat jako UX designér na volné noze.

  🤗 Tip:
  Přidejte se do seznamu juniorních kandidátů a nechte se ulovit.
 7. Nepřetržitě se učte: UX design je dynamické a neustále se vyvíjející pole. Je důležité mít přehled a stále se učit. Buďte otevření novým výzvám a příležitostem k rozvoji svých dovedností.

Začátek kariéry v UX designu může být náročný. Ale s pevným základem vzdělání, praxí a sítí kontaktů můžete dosáhnout opravdu rychlého posunu.

Designui je místo, kam chodí zajímaví lidé z oboru tvorby webů a aplikací

40
+

Tolik společností s námi hledalo profíka

600
+

Tolik lidí je přihlášeno k odběru článků

2.9k
+

Členů ve FB skupině pro designéry a tvůrce