Hledáme designéra webů a aplikací

Při hledání člověka do týmu, který vám pomůže s návrhem webu, e-shopu nebo aplikace, se můžete setkat s různými oborovými pojmy a názvy pracovních pozic, které se pletou a chybně zaměňují. Pochopte, jaký je mezi obory a pozicemi rozdíl.

Web design – Co to je?

Web design, jako ho známe dnes, je obor, který se věnuje návrhu webů, jakou jsou prodejní stránky, e-shopy, blogy, ale i webové aplikace. Web design není jen o tvorbě grafiky. Prolíná a spojuje řadu profesí. Co by měl umět web designer? Jeho cílem je zaručit, aby vzniknul funkční web, který budou opakovaně navštěvovat ti správní lidé z dané cílové skupiny, kteří pak budou provádět požadované akce a tím plnit strategické, marketingové a obchodní cíle.

Co je design webových stránek? (…již brzy)

UI design – Co to je?

UI designUser Interface design – tedy návrh uživatelského rozhraní je obor, který v rámci návrhu webů a aplikací řeší to, jak přehledně jsou rozmístěny jednotlivé prvky, jaký mají grafický vzhled a jak se chovají, když na ně někdo klikne. Co by měl UI designer umět? Jeho cílem je podle předem daných cílů zařídit, aby se lidem rozhraní webu nebo aplikace co nejsnáž používalo, aby lidé nebyli při průchodu rozhraním zmatení a přesně věděli, jak provést požadované akce a tím naplnit cíle. UI designer je zodpovědný za výsledný vizuál. Je to v podstatě specializovaný grafik webů a aplikací, který však při návrhu vždy myslí na uživatele a zná technické pozadí.

Co je UI design? (…již brzy)

UX design – Co to je?

UX designUser Experience design – tedy návrh uživatelského zážitku je obor, který se v rámci návrhu webů a aplikací zabývá především tím, aby lidé byli spokojeni a rychle našli ty správné informace. Jednoduše, aby byli nadšeni a dostalo se jim maximální péče a prožitku. Neřeší, jak má stránka webu nebo aplikace vypadat, ale spíš se věnuje tomu, co na ní má být, aby uživatele maximálně uspokojila, a to ve všech směrech. Co by měl umět UX designer? Jeho cílem je postarat se o to, aby zjistil potřeby lidíurčil problémy, které je trápí. Na základě získaných a podložených dat z výzkumů a testování pak rozhodne, co má web nebo aplikace obsahovat a v jaké formě. Výstupem nemusí být nutně grafický návrh, ale třeba jen funkční prototyp.

Co je UX design? (…již brzy)

Product design – Co to je?

Product design (produktový) se obecně týká návrhu produktů, ale i služeb. V našem případě řešíme webové nebo mobilní aplikace jejichž součástí může být klidně i web. Produktový designer se kompletně zapojuje do celého procesu návrhu těchto digitálních produktů. Sám nebo s dalšími odborníky určuje potřeby a problémy uživatelů, navrhuje řešení, dohlíží na realizaci, testuje, neustále vylepšuje a zaměřuje se klidně i na strategii a propagaci.

Co je product design? (…již brzy)

Rozdíl mezi UI a UX designem

UXUI jsou často mylně zaměňované pojmy, které se však v mnoha ohledech prolínají. UX design odkrývá problémy a navrhuje, co, jak a kdy na webu nebo v aplikaci zobrazit, zatímco UI design se zabývá tím, aby to hezky vypadalo a dobře se používalo.

Obě odvětví jdou ruku v ruce. Krásný web nebo aplikace může sice vypadat hezky, ale nebude-li na něm ten správný obsah, který řeší potřeby lidí, bude pravděpodobně k ničemu (UX = špatné).

Stejně tomu bude, když investujete čas do analýz a průzkumů, dáte dohromady perfektně promyšlené řešení, které vám ve výsledku pokazí neprofesionální, nepřehledná a neintuitivní grafika (UI = špatné).

Obě odvětví UI a UX designu může vykonávat jeden člověk. Neznamená to však, že se každý věnuje jedné z oblastí naplno. Je těžké být expertem v obou oblastech.

Možná jste se setkali s člověkem, který se prezentuje jako UI/UX designer. Ten se může zabývat převážně vizuálním návrhem, avšak podle zkušeností ví a odhaduje, jak web nebo aplikaci navrhnout tak, aby se lidem dobře používala, byla přehledná a jednoduchá. A to i přesto aniž by se věnoval výzkumům či analyzoval data.

Naopak někdo se může nazvat UX/UI designerem s tím, že jeho hlavní dovedností je výzkum, řešení problémů, analýza dat a uživatelských požadavků. Už méně se pak tento člověk může věnovat samotné grafice. Může ji v určité kvalitě připravit sám nebo prototyp předat specialistovi.

Oba přístupy jsou v pořádku a každý návrh webu nebo aplikace vyžaduje jiné lidi a dovednosti. Je na vás pochopit a rozhodnout se, co váš projekt opravdu vyžaduje a jaký výstup očekáváte. Podle toho pak hledejte člověka na vhodnou pozici.

Co je to web design, UI, UX, product design?
Schéma oborů návrhu webů a aplikací (Zobrazit ve velkém)

Design webu nebo aplikace: Koho potřebuji?

Návrh webu nebo aplikace je komplexní. Může vám s ním pomoct jeden člověk nebo celý tým lidí. Záleží, jak máte nastavené priority a které části chcete svěřit specialistům. S návrhem vám může pomoct grafik, web designer, UI designer, UX designer, product designer nebo kdokoliv, kdo kombinuje tyto pozice. Obor designu digitálních produktů je stále nový a neustále se rozvíjí. Názory, jak by se pozice měly jmenovat a jaké jsou pro ně kompetence a požadované dovednosti, se liší.

V první řadě si ujasněte, co od designera očekáváte a co by mělo být jeho výstupem. Vždy je lepší si člověka proklepnout a zeptat se na jeho postupy práce. Když budete veřejně poptávat designera, určitě je lepší nazvat pozici tak, aby co nejvíc vystihla reálnou práci (nehledejte zbytečně UX designera, když chcete tvořit jen grafiku). A vůbec se nemusíte bát názvy pozic kombinovat.

Příklad 1: Hledáte někoho, kdo vám pomůže navrhnout web nebo aplikaci co nejkvalitněji a v nejrychlejším čase? Očekáváte především grafický výstup a nemáte prostor věnovat se datům, průzkumům a analýzám? Přesto však budete rádi, když člověk bude nad návrhem přemýšlet tak, aby se uživatelům rozhraní snadno používalo a maximálně zvýšilo prodeje? Můžete zkusit hledat UI/UX designéra.

Příklad 2: Hledáte člověka, který vám pomůže pro klienty navrhovat weby, ale budete rádi, když vám pomůže i s doprovodnými materiály, jako jsou bannery, loga či příspěvky na sociální sítě? Možná hledáte někoho, jako je webdesigner/grafik.

Příklad 3: Řešíte návrh velkého webu a aplikace pro banku a potřebujete mít jistotu, že nestřílíte od pasu a chcete si být jisti, že to, co navrhnete, bude fungovat? Je pro vás v první fázi důležité, abyste měli v rukách především strukturu a funkční nástřel, jak by rozhraní mělo vypadat a fungovat? Tak to možná hledáte UX designera. No a pokud po tomto člověku navíc vyžadujete, aby rovnou dodal i grafický návrh, můžete zkusit hledat UX/UI designera.

Příklad 4: Máte agenturu, která se zaměřuje převážně na tvorbu webů? Hledáte někoho, kdo vám pomůže vytvořit nejen grafický návrh, ale pohlídá, aby web obsahoval požadavky a plnil cíle klienta? Někoho, kdo zkontroluje dodání textů a fotografií a bude po ruce i při realizaci webu? Tak to vám nejspíš pomůže web designer, protože práce s weby je na denním pořádku a je tak trochu i projektový manažér.

Příklad 5: Vlastníte firmu a vyvíjíte vlastní aplikaci, kterou prodáváte jako produkt? Hledáte někoho, kdo bude za výsledný produkt zodpovědný a zvládne ho tvořit, vylepšovat a posouvat dál po všech stránkách? Možná hledáte product designera, který se bude o produkt starat a bude řešit, aby byl produkt pro uživatele příznivý, bude tvořit analýzy dat a testovat změny, navrhovat grafiku, ale nebude se bát ponořit klidně i do obsahové strategie či marketingu.

Design webu nebo aplikace: Koho potřebuji?
Kompetence pracovních pozic: Každý, kdo se zaobírá návrhem webů a aplikací, může v rámci své pracovní pozice zajišťovat jinou část procesu (Zobrazit ve velkém).

Web designer

Navrhuje weby. Připravuje většinou grafiku webu, ale kromě toho se také zabývá jeho strukturou a rozvržením. Je zodpovědný za to, že web osloví správnou cílovou skupinu a naplní očekávání lidí. Musí zajistit, aby web podpořil značku a plnil strategické, marketingové a obchodní cíle. Webdesigner spolupracuje s dalšími odborníky na tvorbě potřebného obsahu, jako jsou texty, fotografie nebo ilustrace. Sám nebo s dalšími experty se podílí na technické realizaci webu. To vše řídí a dokumentuje, takže jeho pozice částečně připomíná projektového manažéra.

Co je prací web designera? (…již brzy)

UI designer

Navrhuje, jak web nebo aplikace vypadá, a to především z pohledu grafického. Ví, jaké technické charakteristiky a specifika mají weby a aplikace. Ty ve svoji práci zohledňuje a potlačuje grafické kreativní výstřelky. Na prvním místě je totiž vždy uživatel, a proto je důležité, aby navrhnul takové rozhraní, které bude přehledné, přívětivé, jasné, intuitivní a snadno se bude ovládat. Řeší, jak má uživatel s webem zacházet, na co má klikat a co má následovat po určitých akcích. Řeší barvy, písmo, prvky, komponenty a interakce mezi nimi.

Co je prací UI designera? (…již brzy)

UX designer

Je zodpovědný za uživatelskou přívětivost webu nebo aplikace. Odhaluje problémy lidí, sbírá poznatky, zkoumá, analyzuje a zpracovává data. Navrhuje řešení a připravuje strukturu a funkční celek v podobě prototypu. Jeho cílem je, aby web či aplikace byla jednoduchá a pochopitelná. Neřeší ani tak grafiku, spíše přemýšlí nad tím, co by se mělo použít za obsah a jak ho uspořádat tak, aby uživatel při průchodu rozhraním narazil na co nejméně překážek.

Co je prací UX designera? (…již brzy)

UX/UI designer

Převážně UX designer, který má přesah i do grafického návrhu webů a aplikací. Věnuje se především uživatelským výzkumům, sbírání dat, analýzám, testování (více UX designer).

Co je prací UX/UI designera? (…již brzy)

UI/UX designer

Převážně UI designer, který se hodně soustředí na uživatele. Pro grafický návrh webu či aplikace se snaží odhalovat problémy uživatelů, získávat zpětnou vazbu a nebo výstup testovat (více UI designer).

Co je prací UI/UX designera? (…již brzy)

Grafik

Navrhuje převážně věci za účelem, aby dobře vypadaly. Může tvořit loga, bannery, brožury a tiskoviny, reklamy, příspěvky na sociální sítě, ale i weby. Umí ovládat a tvořit kreativní tiskovou i digitální grafiku. Často zvládá navrhnout grafiku webu či aplikace. V technickém pozadí webů a aplikací bývá většinou méně zdatný.

Co je prací grafika? (…již brzy)

Product designer

Stará se celkově o digitální produkt (většinou aplikace). Má na starost design produktu celkově. Věnuje se částečně každé části procesu. Navrhuje postupy, dělá průzkumy s uživateli, testuje, navrhuje grafiku, řeší marketing, strategii a obchod. Svépomocí nebo s podporou jiných specialistů se snaží neustále vylepšovat produkt (aplikaci).

Co je prací product designera? (…již brzy)

*Webflow designer [nová pozice]

Používá pro návrhvývoj webu platformu Webflow. Webflow je moderní a bezkonkurenční platforma, na které se dají navrhnout weby na míru bez nutnosti poptávat vývojáře. Co se navrhne, to rovnou funguje #nocode #bezkodu. Takový web může zvládnout vytvořit grafik, web designer nebo UI či UX designer. Strukturu a grafiku webu navrhne buď v grafickém editoru a tu pak překlopí do prostředí Webflow nebo web navrhuje přímo tam, čímž šetří čas.

Co je prací Webflow designera? (…již brzy)

Práce pro grafiky a designery

Tady na Designui [dizajnuj] můžete oslovit a nabídnout práci, kterou ocení ne jeden grafik, ale hlavně web designeři a UI, UX designeři webů a aplikací.

👋 Udělal jsem chybu? Špatně jsem něco vystihnul? Napište mi do formuláře, co byste v textu změnili.

Zkopíruj odkaz a pošli ho lidem, kteří v designových oborech a pozicích nemají jasno. 👋